Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение предоставената информация от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд актуална информация за командированите съдии във Върховния касационен съд през 2019 година

28 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение предоставената информация от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд актуална информация за командированите съдии във Върховния касационен съд през 2019 година, които са били в различни периоди общо 14 съдии.

В гражданска колегия на ВКС са правораздавали трима съдии – съдия Емилия Георгиева Донкова – Найчева от Софийски окръжен съд, съдия Филип Владимиров Владимиров от Софийския окръжен съд и съдия Розинела Тодорова Янчева от Софийски градски съд.

В търговската колегия на ВКС са били командировани шестима съдии от Софийски апелативен съд - съдия Людмила Славчева Цолова, съдия Мадлена Иванова Желева, съдия Васил Вълчев Христакиев, съдия Галина Любомирова Иванова, съдия Анжелина Данчова Христова – Борисова и съдия Десислава Пенчева Добрева.

В наказателната колегия на ВКС са правораздавали петима съдии, като трима от Софийски апелативен съд – съдия Красимира Георгиева Медарова, съдия Невена Иванова Грозева, съдия Надежда Стефанова Трифонова – Велева, съдия Бонка Василева Янкова от Окръжен съд – Търговище и съдия Даниел Атанасов Луков от Военен съд- Пловдив.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд