Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе жребий за резервен член – съдия в апелативен съд – гражданска колегия и определи Иванка Николова Ангелова – съдия в Апелативен съд – София

28 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий един резервен член – съдия в апелативен съд – гражданска колегия, на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на Елизабет Лопес Петрова-Калпакчиева. Съдия Елизабет Лопес Петрова-Калпакчиева е подала отвод, поради участие в друга конкурсна комисия и на основание чл. 36, ал. 9 от Наредба №1/09.02.2017 г. за конкурсите на магистратите.

Избраният съдия Иванка Николова Ангелова е съдия от Апелативен съд – София.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд