Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането от Вера Иванова Иванова - съдия в Апелативен съд – Пловдив за преразглеждане на решенията по т. 4 и т. 37 от пр.№1/21.01.2020 г

28 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането от Вера Иванова Иванова - съдия в Апелативен съд – Пловдив за преразглеждане на решенията по т. 4 и т. 37 от пр.№1/21.01.2020 г, които са във връзка с решение на ВСС да освободи Станислав Георгиев - съдия в Апелативен съд – Пловдив и Вера Иванова Иванова - съдия в Апелативен съд – Пловдив от длъжността заместник-председатели на Апелативен съд – Пловдив и да ги преназначи в заеманите от тях преди това длъжности „съдия“ в  Апелативен съд – Пловдив и във връзка с т.37 от пр.№1/21.01.2020 г, с която е взето решение увеличаването от 2 на 3 щатни бройки за „заместник на административния ръководител – заместник председател“ в Апелативен съд – Пловдив.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд