Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе церемония за връчване на отличия на поощрените по чл. 303 от ЗСВ магистрати

29 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе церемония за връчване на отличия на поощрените по чл. 303 от ЗСВ магистрати. На официалната церемония, Иван Гешев – главен прокурор на Република България отличи лично трима магистрати.

На церемонията присъстваха Главния прокурор на Република България – Иван Гешев, членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и  изпълняващ длъжността Главен секретар на Висшия съдебен съвет – Николай Найденов.

Отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ поощрени на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ получиха: Дамян Тодоров Братованов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС“, Лиляна Кръстанова Кръстанова – прокурор във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ и Румен Илиев Колчев – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ .

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд