Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възобнови производството по дисциплинарно дело № 11/2017 г. по описа на ВСС, образувано срещу Чавдар Иванов Чавдаров – заместник административен ръководител-заместник районен прокурор на Районна прокуратура –

29 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възобнови производството по дисциплинарно дело № 11/2017 г. по описа на ВСС, образувано срещу Чавдар Иванов Чавдаров – заместник административен ръководител-заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Кърджали, поради отпадане на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК.

Дисциплинарно дело № 11/2017 г. е образувано по предложение от главния прокурор на Република България.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд