Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл.196, т.3 от ЗСВ, периодично атестиране на Даниела Димитрова Методиева – прокурор в Районна прокуратура – Дупница

29 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша на основание чл.205, ал.2 от Закона за съдебната власт, Даниела Димитрова Методиева – прокурор в Районна прокуратура – Дупница, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка и уважи възражението й, като определи оценка „4“ в част V, в т.4 „Брой необжалвани прокурорски актове“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл.196, т.3 от ЗСВ, периодично атестиране и прие на основание чл.206, във връзка с чл.205, ал.4 от ЗСВ предложената комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд