Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение възражение срещу изготвената комплексна оценка от извънредно атестиране

29 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение възражението на Стефан Иванов Илиев – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив срещу изготвената му комплексна оценка от извънредно атестиране и на основание чл.197, ал.6 във връзка с чл.205, ал.4 от ЗСВ прие комплексна оценка от атестирането „Добра“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд