Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл.160, във връзка с чл.168, ал. 3 от ЗСВ, Пламена Цветанова Апостолова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, на длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна

29 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл.160, във връзка с чл.168, ал. 3 от ЗСВ, Пламена Цветанова Апостолова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, на длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура, считано от датата на всъпване в длъжност.

Назначението е по предложение на Иван Гешев – главен прокурор на Република България, който заявява, че за да изпълни целите, заложени в концепцията му за стратечическо управление на Прокуратура на Република България, формира екип от заместници при Върховна касационна покуратура и Върховна административна прокуратура. С решения по протокол №1/22.02.2020 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет като негови заместници бяха начначени прокурор Красимира Филипова за „заместник на главния прокурор“ при  Върховна касационна прокуратура и прокурор Десислава Пиронева за „заместник на главния прокурор“ при Върховна административна прокуратура. В своето предложение, Иван Гешев, отчита че към настоящия момент е налична още една свободна щатна бройка да длъжност „заместник на главния прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, на която предлага да бъде назначена Пламена Цветанова Апостолова – прокурор в отдел 01“Специализиран“ при Върховна касационна прокуратура. Прокурор Пламена Цветанова притежава повече от 25 години опит в органите на Съдебната власт, притежава комплекна оценка „добра“ от последното периодично атестиране, над 25 години професионален опит като следовател, преминал последователно през всичките нива на следствените органи, значителен административен опит, придобит като завеждащ отдел в Национална следствена служба и член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Прокурор Пламена Цветанова притежава системен стремеж за повишаване на професионалната квалификация и подготовка, има добри комуникативни умения и висок професионален и личен морал.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд