Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл.175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Желязко Димитров Стефанов – административен ръководител – оръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кърджали, за изпълняващ функциите „административен ръково

29 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл.175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Желязко Димитров Стефанов – административен ръководител – оръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кърджали, за изпълняващ функциите „административен ръководител – оръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Кърджали, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП, считано от 03.02.2020 г. до всъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд