Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на трима магистрати

29 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Теодора Ясенова Тодорова – Георгиева - прокурор в Софийска районна прокуратура, Пламен Митков Славов - прокурор в Районна прокуратура – Сливен и Антоанета Иванова Маркова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас и за всеки от тях, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, прие комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд