Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ на четирима магистрати

29 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Радослава Иванова Митева - прокурор в Районна прокуратура – Дупница, Петър Сирмов Петров - прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, Ивайло Альошев Филипов - прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград и Магдалена Иванова Николова - прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, за всеки от тях комплексна оценка от атестирането „Много добра" .

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд