Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изрази становище за провеждане на регулярни срещи с Инспектората към Висшия съдебен съвет изпълнение на мярка 4 от План за действие за 2017 г. по препоръка 3 от Доклада на Европейската комисия

29 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изрази становище, че към настоящия момент е отпаднало задължението на Висшия съдебен съвет по изпълнение на мярка 4 от План за действие за 2017 г. по препоръка 3 от Доклада на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка от месец януари 2017 г., за провеждане на регулярни срещи с Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд