Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди Таблица № 1 за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, както и Класификатора на длъжностите в администрацията на Висшия съдебен съвет, НИП и Инспектората на ВСС

30 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди Таблица № 1 на Висшия съдебен съвет за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, както и Класификатора на длъжностите в администрацията на Висшия съдебен съвет, НИП и Инспектората към  Висшия съдебен съвет, на основание чл. 342, ал. 3 от ЗСВ,  в сила от 01.01.2020 г. С приетото решение се обезпечава 10 % увеличение на размера на основните  трудови възнаграждения на работещите в съдебната власт. Класификаторите на длъжностите в администрацията на съдилищата и на Прокуратурата на Република България са препратени съответно към Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет за утвърждаване.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд