Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджета на Висшия съдебен съвет по параграф „Основен ремонт на ДМА“ за 2020 г. със 7 500 000 лв. – неусвоена част от предвидените средства за основни ремонти през 2019 г.

30 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджета на Висшия съдебен съвет по параграф „Основен ремонт на ДМА“ за 2020 г. със 7 500 000 лв. – неусвоена част от предвидените средства за основни ремонти през 2019 г. Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.

С извършената корекция по бюджета на Висшия съдебен съвет разполагаемите средства по параграф „Основен ремонт на ДМА“ за 2020 г. са в размер на 18 000 000 лв. В рамките на тази сума следва да бъдат осъществени всички основни ремонти, текущи ремонти и придобиване на сгради и земи от органите на съдебната власт, с изключение на тези органи на съдебната власт по бюджета, на които са заложени средства за посочените дейности.

Корекции по органи на съдебната власт и между съответните параграфи от ЕБК, по които следва да се отчитат основните ремонти, текущи ремонти и придобиването на сгради и земи ще се извършва след конкретни предложения от комисия „Управление на собствеността“ в рамките на утвърдените 18 000 000 лв. по параграф „Основен ремонт на ДМА“ за 2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд