Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет увеличи бюджета на ВКС по параграф „Издръжка“ за 2020 г. с размера на неусвоените средства предвидени за изпълнение на договор за строително-ремонтни дейности през 2019 година

30 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджета на Върховен касационен съд по параграф „Издръжка“ за 2020 г. с 60 000 лв., неусвоена част от предвидените средства за изпълнение на сключения договор за строително-ремонтни дейности в сградата на Почивна и учебна база на ВКС, с. Лозенец през 2019 г. Неусвоените средства по договора предстои да бъдат заплатени през 2020 г., след изпълнение на съответната дейност.

Средствата в размер на 60 000 лв. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд