Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС връчи отличия на седем съдии поощрени в периода м. юли – м. декември 2019 г.

4 февруари 2020 година

Заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет започна с тържествено връчване на отличията на седем съдии, поощрени по реда на чл. 303, ал. 2 от Закона за съдебната власт в периода м. юли – м.  декември 2019 г. Те са отличени за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. През отчетния периода с решение на Съдийската колегия са поощрени общо 17 съдии.

Днес, най-високото отличие в съдебната власт „личен почетен знак: първа степен – златен“ бе връчено на шестима съдии.

Председателят на Върховния касационен съд г-н Лозан Панов връчи отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и „служебна благодарност и грамота“ на Красимир Иванов Харалапиев – съдия и председател на Трето наказателно отделение във ВКС.

„Личен почетен знак: първа степен – златен“ получиха Лидия Божидарова Томова – съдия в Окръжен съд – Шумен; Татяна Йорданова Александрова – съдия в Окръжен съд – Враца; Румен Георгиев Катрев – съдия във Военен съд – Пловдив, Надя Иванова Георгиева – съдия в Окръжен съд – Монтана и Галина Драганова Мухтийска – съдия в Окръжен съд – Кюстендил.

Отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен“ получи Иван Никифоров Цонков – административен ръководител – председател на Административен съд – Габрово за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове. С решение на съдийската колегия съдиите са наградени и с парични награди в размер на 1000 лв.

Поощрените магистрати изказаха благодарност към членовете на съдийската колегия за високата оценка към изпълнението на професионалните им задължения и личния им принос за утвърждаване върховенството на закона и авторитета на съда.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд