Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи датите за провеждане на писмените изпити по конкурсите за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в СГС – гражданска колегия и Окръжен съд – Враца – наказателна колегия

4 февруари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ, т. 4 от ЗСВ, датата, часа и мястото на провеждане на писмените изпити по конкурсите за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия и Окръжен съд – Враца – наказателна колегия, обявени с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 32/08.10.2019 г.

Писмените изпити ще се проведат  в сградата на Национален институт на правосъдието, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, зала № 42, съответно на 20 март 2020 г. от 9.00 ч. по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в СГС – гражданска колегия и на 27 март 2020 г. от 09.00 ч. по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия.

Решенията ще бъдат обнародвани в „Държавен вестник“, ще се публикуват в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

С решения на Комисията по атестирането и конкурсите  до участие в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в СГС са допуснати 19 кандидати, а в конкурса за първоначално назначаване в Окръжен съд – Враца са допуснати 14 кандидати.

Конкурсните комисии са конституирани на 30 януари 2020 година.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд