Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет утвърди Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата

4 февруари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет утвърди, на основание 341, ал. 1 от ЗСВ, Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ в сила от 01.01.2020 г. С него трудовите възнаграждения за съдебните служители в съдилищата се увеличават с 10%. Решението на Колегията е във връзка с утвърдените с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/30.01.2020 г. Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, както и Класификатора на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и ИВСС, в сила от 01.01.2020 г. В изпълнение на посоченото решение на Пленума на ВСС класификаторите на длъжностите в администрацията на съдилищата и в администрацията на  Прокуратурата на Република България, са препратени на съдийската и прокурорската колегии за утвърждаване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд