Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи свои представители за участие в среща с Комисията по петициите към Европейския парламент

4 февруари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Христина Тодорова -  директор на дирекция „Международна дейност и протокол“ относно предстояща среща между представители на Висшия съдебен съвет и Комисията по петициите към Европейския парламент. Срещата ще се проведе на 26 февруари от 11:30 ч. в сградата на Бюрото на Европейския парламент, като за участие в нея Съдийската колегия определи Боряна Димитрова, Вероника Имова и Даниела Марчева.

Колегията реши да бъде изпратен отговор до Секретариата на Комисията по петициите към Европейския парламент, в което да се изрази удовлетворение от отправената покана за среща и да се посочат определените участници в нея от страна на ВСС.

С решение на Съдийската колегия по протокол № 1/21.01.2020 г. бе прието да се изпрати писмо до г-жа Долорес Монсерат – председател на Комисията по петициите към Европейския парламент, с копие до г-н Давид Сасоли – председател на Европейския парламент, в което да се заяви молба да бъде насрочена среща с представители на съдебната система в рамките на официалната проверка на комисията в България, планирана в периода 24-26 февруари 2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд