Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи размер за парична награда за поощряване на магистрати, постигнали високи резултати при изпълнение на служебните си задължения

4 февруари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи размер от 1000 лева на паричната награда за поощряване на съдии, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения. Решението е във връзка с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/30.01.2020 г., с което в рамките на утвърдения неразпределен резерв по § „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2020 г. утвърди средства в общ размер на 100 000 лв., в т. ч. 52 000 лв. за нуждите на Съдийската колегия, с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати във връзка с чл. 303, ал. 3 и ал. 4 от ЗСВ. Съдийската колегия разполага и с допълнителна сума от 26 784 лв. -  неусвоената част от средствата, утвърдени с решение на Пленума на ВСС по протокол № 3/07.02.2019 г. за нуждите на Съдийската колегия, за поощрения на магистрати.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд