Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС удостои посмъртно Иван Стоянов Ченков с отличие „с отличие „личен почетен знак – първа степен златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв.

4 февруари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет удостои посмъртно, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Иван Стоянов Ченков с отличие „личен почетен знак – първа степен златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложението за поощрение е направено от Деница Вълкова – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас и от Мартин Денчев – и. ф.  административен ръководител – председател на Окръжен съд – Сливен.

Съдия Ченков е починал на 06.01.2020 г. Той има над 26 години юридически стаж, от които над 22 години в съдебната система. Заемал е длъжностите районен съдия и председател на Районен съд – Котел, за кратко е бил и прокурор в Окръжна прокуратура. Бил е председател на Районен съд – Котел в периодите 1995 г. – 1997 г., 2002 г. – 2004 г. и от 22.05.2015 г. до кончината му. Посочено е, че съдия Ченков е бил изграден професионалист, с доказани качества, който винаги е подхождал отговорно към работата си. Проявявал е уважение и разбиране към колегите и служителите, а като ръководител винаги се е стремял да осигурява спокойна работна атмосфера. Проявявал е стремеж за усъвършенстване и развитие на добрите практики въведени в съда, за постигане на прозрачно, качествено и ефективно правораздаване в съответствие с европейските изисквания и стандарти.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд