Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия допълни състава на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия

4 февруари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий Стела Дъндарова– съдия в Апелативен съд – Пловдив, гражданска колегия за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, на мястото на Иванка Николова Ангелова. Решението е във връзка с подаден отвод от съдия Ангелова.

Конкурсът за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия е обявен с решение на Съдийската колегия по протокол № 32/08.10.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд