Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД-08-141/10.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Ловеч

05 февруари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД-08-141/10.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Ловеч, влязла в сила на 27.12.2019 г., с която, на основание чл.327, ал.1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Бойко Стелианов Василев – прокурор в Районна прокуратура – Ловеч и я прилага, ведно с решението на Прокурорската колегия към кадровото дело на прокурора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд