Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение акт за резултати от извършена планова проверка в Районна прокуратура – Свищов

05 февруари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение акт за резултати от извършена планова проверка в Районна прокуратура - Свищов, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-52/03.09.2019 г. на главния инспектор на ИВСС.

Обхватът на проверката включва цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на прокуратурата и на организацията на образуването и движението на преписките и делата. Периода на проверката обхваща 2017 г. и 2018 г. В хода на проверката е установено, че административният ръководител на РП - Свищов е изпълнил в пълен обем препоръките на ИВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд