Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи заместник – административни ръководители на Апелативна прокуратура - София и на Специализираната прокуратура

12 февруари 2020 година

На основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Ангел Демирев Кънев – прокурор в Софийска районна прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП“.

На основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Емил Велков Петров– заместник на административния ръководител – заместник градски прокурор на Софийска градска прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура - София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд