Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри разходите за командировки за IV-то тримесечие на 2019 г. на членовете на ВСС и председателя на ВАС

 13 февруари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разходите за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за IV-то тримесечие на 2019 г., както и разходите за командировки на председателя на Върховния административния съд на обща стойност в размер на 4 431, 93 лв.

Пленумът на ВСС прие за сведение информацията от председателя на Върховния касационен съд, главния прокурор на Република България, главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и директора на Националния институт на правосъдието за IV-то тримесечие на 2019 г., според която за този период от време не са им изплащани средства за командировки.

През този период на членовете на ВСС участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по европейски и международни програми не са изплащани средства за командировки.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд