Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на ВСС“

13 февруари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на ВСС“ чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 и следващи от ЗОП на стойност до 35 000 лв. без ДДС, както и да възложи същата, като подпише договор с избрания изпълнител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд