Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи Васил Пеловски – и. д. главен секретар на ВСС с право на първи подпис да подписва приходните и разходните касови документи

13 февруари 2020 година

С решение от днес, Пленумът на ВСС отмени свое предходно решение по протокол № 16/15.07.2019 г. т. 3.2, с което тогава е упълномощил Николай Найденов - и.д. главен секретар на ВСС по това време с право на първи подпис на приходните и разходните касови документи в АВСС, като упълномощи със същите права Васил Пеловски, понастоящем и. д.  главен секретар на ВСС до назначаване на главен секретар по законоустановения ред.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд