Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение относно създаване на работна група за определяне на начина на формиране на трудовите възнаграждения на магистратите и съдебните служители в съдебната система

13 февруари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет сформира работна група за определяне начина на формиране на трудовите възнаграждения на магистратите и съдебните служители в съдебната система в състав: Боян Магдалинчев, Боряна Димитрова, Георги Кузманов, Гергана Мутафова, Калина Чапкънова, Севдалин Мавров, Даниела Марчева, Пламен Найденов и Цветинка Пашкунова и се отправи искане до Министерство на финансите и до Министерство на труда и социалната политика за определяне на експерти от тяхна страна за подпомагане работната група в дейността ѝ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд