Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС поправи очевидна фактическа грешка в решение по т. 2 от пр. № 2/30.01.2020 г. на Пленума на ВСС

13 февруари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация, допусна поправка на очевидна фактическа грешка в решение по т. 2.1 и т. 2.5 от Протокол № 2/30.01.2020 г. на пленума на ВСС, като в Таблица № 1 на ВСС в сила от 01.01.2020 г. и в Таблица № 1 на ВСС в сила от 01.03.2020 г. на ред 8 числото „4 986“ (четири хиляди деветстотин осемдесет и шест) да се чете „5 086“ (пет хиляди осемдесет и шест).

На основание § 56 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обн. ДВ, бр. 11/07.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г., в Таблица № 1 на ВСС, раздел I, ред 3, след думите „Специализиран наказателен съд“ се добавя „Административен съд София-област“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд