Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС попълни състава на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС

13 февруари 2020 година

С оглед попълване на състава на Комисия „Управление на собствеността“ и съгласно изискването на чл. 37, ал. 1, изр. 2 от ЗСВ, Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Йордан Стоев - изборен член на Висшия съдебен съвет от Прокурорската колегия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд