Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази становища по проект на решение на Министерски съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, за иницииране на изменения на чл. 54 от Закона за гражданска

13 февруари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на решение на Министерски съвет за одобряване на закон за изменение и допълнение на закона за административните нарушения и наказания, с предложения за промени в § 23 и § 46 и предложи изменения  в т. 1 от § 23;  т. 1 от § 46; т. 2 от § 46;  чл. 125; т. 3 от § 46; чл. 129, ал. 1.

Във връзка с предложението на председателя на Софийски районен съд относно иницииране на изменения на чл. 54 от Закона за гражданската регистрация, Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище, като взе решение за изпращане на предложението на председателя на СРС относно иницииране на изменения на чл. 54 от Закона за гражданската регистрация на министъра на правосъдието с оглед внасянето му в Министерски съвет за упражняване на законодателна инициатива.

С оглед функционирането на общоевропейския мониторингов механизъм по въпроси, свързани с върховенството на закона Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Христина Тодорова - директор на Дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС,  за лице от страна на ВСС за контакт и взаимодействие с националното лице за контакт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд