Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи участници в междуведомствена работна група за обсъждане на предложенията, изпратени от ВСС за изменение и допълнение на нормативната уредба, имаща отношение към протоколната дейност на ВСС

13 февруари 2020 година

В отговор на писмо от дирекция „Държавен протокол“ в Министерството на външните работи, Пленумът на ВСС определи Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, Даниела Машева – член на Висшия съдебен съвет, Христина Тодорова – директор на Дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС и Ралица Виденова – служител в Дирекция „Бюджет и финанси“ в АВСС, за участие в състава междуведомствената работна група за обсъждане и изготвяне на предложения за изменение и допълнение на нормативната уредба, имаща отношение към протоколната и представителната дейност на ВСС и членовете на ВСС при изпълнение на функциите им.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд