Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС командирова представители на Висшия съдебен съвет за участие в среща на екипа по проект 1 „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2019-2020 г.

13 февруари 2020 година

Пленумът на ВСС командирова Боряна Димитрова и Георги Кузманов – членове на Висшия съдебен съвет, за участие в трета среща на екипа по проект „независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на европейската мрежа на съдебните съвети за 2019-2020 г., която ще се проведе през м. март 2020 г., в гр. Париж, Франция.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд