Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи член на ВСС във връзка с проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г.

13 февруари 2020 година

Пленумът на ВСС упълномощи Даниела Машева – член на ВСС, определена за ръководител на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г., да подписва всички документи, свързани с цялостното управление и изпълнение на проекта от страна на ВСС, включително и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (и анекси към него), в качеството й на Ръководител на проекта, както и да изпълнява дейности по реда на Закона за обществените поръчки, в качеството й на Възложител за процедурите, заложени в рамките на проекта.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд