Съвет за партньорство
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪВЕТЪТ ЗА ПАРТНЬОРСТВО КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Е СЪЗДАДЕН С РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛИ № 15/11.07.2019 г., № 28/21.11.2019 г. и № 02/30.01.2020 г. НА ВСС.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ВЕРОНИКА ИМОВА – ИЗБОРЕН ЧЛЕН НА ВСС;

ЕВГЕНИ ИВАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

НАРЕДБА № 8/08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС

 

Хронология

За контакти:           ел. поща  savet_partnyorstvo@vss.justice.bg

 

      СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО КЪМ ВСС

 1. БОРЯНА ДИМИТРОВА– ЧЛЕН НА ВСС;
 2. ВЕРОНИКА ИМОВА – ЧЛЕН НА ВСС;
 3. ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ – ЧЛЕН НА ВСС;
 4. АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА – СЪДИЯ В АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА;
 5. АНГЕЛИНА МИТОВА - МОНЧОВА – ПРОКУРОР ВЪВ ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА;
 6. АНЕЛИЯ ЯНЕВА – СЪДИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД;
 7. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ – АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ;
 8. ЕВГЕНИ ИВАНОВ – АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 9. ЕЛЕНА ДИНЕВА – СЛЕДОВАТЕЛ В СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА;
 10. ИЛИАНА ДИМИТРОВА - ВАСЕВА – ЗАМ.-АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК;
 11. КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ – СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 12. РАДОСЛАВ ДИМОВ – АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ;
 13. РОСИЦА ВЕЛКОВА – БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ;
 14. СТЕФАН ПЕТРОВ – КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд