Съвет за партньорство
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪВЕТЪТ ЗА ПАРТНЬОРСТВО КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Е СЪЗДАДЕН С РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛИ № 15/11.07.2019 г., № 28/21.11.2019 г.№ 02/30.01.2020 г. и № 15/28.07.2021 г. НА ВСС.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ВЕРОНИКА ИМОВА – ИЗБОРЕН ЧЛЕН НА ВСС;

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА – АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

НАРЕДБА № 8/08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС

 

Хронология

За контакти:           ел. поща  savet_partnyorstvo@vss.justice.bg

 

      СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО КЪМ ВСС

 1. ЕВГЕНИ ИВАНОВ– ЧЛЕН НА ВСС;
 2. ВЕРОНИКА ИМОВА – ЧЛЕН НА ВСС;
 3. ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ – ЧЛЕН НА ВСС;
 4. АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА – СЪДИЯ В АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА;
 5. АНГЕЛИНА МИТОВА – ПРОКУРОР ВЪВ ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА;
 6. АНЕЛИЯ ЯНЕВА – СЪДИЯ В СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД;
 7. СИБИЛА СИМЕОНОВА - ЧЛЕН НА УС НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ, УПЪЛНОМОЩЕНА ОТ  ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АБАС
 8. ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА – АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 9. ЕЛЕНА ДИНЕВА – СЛЕДОВАТЕЛ В НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА;
 10. ИЛИАНА ДИМИТРОВА - ВАСЕВА – ЗАМ.-АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК;
 11. ЕМИЛ ДЕЧЕВ – ЧЛЕН НА УС НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ, УПЪЛНОМОЩЕН ОТ КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССБ;
 12. РАДОСЛАВ ДИМОВ – АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ;
 13. РОСИЦА ВЕЛКОВА – БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ;
 14. НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ – ЧЛЕН НА УС НА КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА С РЕШЕНИЕ НА УС НА КСБ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд