Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост в органите на съдебната власт в системата на Прокуратурата на Република България

20 февруари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Софийска градска прокуратура с пет свободни длъжности „прокурор“ и разкри пет щатни длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура; съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура – Пазарджик с една свободна длъжност „прокурор“ и разкри една такава в Апелативна прокуратура – Пловдив; съкрати щатната численост на Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура – София с по една свободна длъжност „прокурор“ и съкрати с по една свободна длъжност „следовател“ щатната численост на Окръжните следствени отдели в Окръжните прокуратури – Кюстендил, Монтана и Варна, като разкри пет щатни длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд