Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет допълни свое решение от протокол № 3/13.02.2020 г.

20 февруари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет допълни решението си по т. 20.2 от протокол № 3/13.02.2020 г., на основание чл. 233, ал. 2 от Закона за съдебната власт, обн. ДВ., бр. 11 от 07.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г. в Таблица № 1 на ВСС, раздел III, на ред 13, като след думите „Председател на Специализиран наказателен съд“ се добавя „Председател на Административен съд София – област“ и на ред 14, където след думите „Зам.председател на Специализиран съд“ се добавя „Зам.председател на Административен съд София - област.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд