Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие корекции по бюджета на НИП за 2020 година

20 февруари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекции по бюджета на Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието за 2020 г., с цел осигуряване на средства за възнагражденията и средствата за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на 83 кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2019/2020 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет намали §02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ на ВСС с 862 088 лв. и увеличи същия параграф на Националния институт на правосъдието с 862 088 лв., намали §05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели на Висш съдебен съвет с 282 765 лв. и увеличи същия параграф на Националния институт на правосъдието с 282 765 лв.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд