Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди бюджетите на учебните и почивни бази на органите на съдебната власт за 2020 година

20 февруари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди бюджетите за дейността на учебните и почивни бази на Върховния административен съд и Върховния касационен съд за 2020 г., в рамките на утвърдените им бюджети, съгласно приложението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд