Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие по искането на административния ръководител на Софийски градски съд

20 февруари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет  даде съгласие да бъде извършен разход с код 90 от Софийски градски съд в размер на 61 522,50 лв. за възстановяване на държавна такса, във връзка с постигната спогодба, съгласно протокол от 04.12.2019 г. и определение №6639/10.12.2019 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-9-състав.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд