Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие по искането на административния ръководител на Административен съд – Русе за осигуряване на средства за окончателно плащане по договор

20 февруари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджета на Административен съд – Русе по § 10-00 „Издръжка“ за 2020 г. с 4 796 лв., представляващи неусвоена част от предвидените средства за изпълнение на сключения договор за аварийни обезопасителни дейности по отводнителна система и фасадите на сградата на съда през 2019 г. Средствата в размер на 4 796 лв. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд