Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие по искане на административния ръководител на Районен съд – Петрич за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица

20 февруари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекция по бюджета за 2020 г. на ВСС и Районен съд – Петрич по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 28 125 лв. за изплащане на възнаграждения на вещи лица по образувани дела за положен нощен труд от служители на ГД „Гранична полиция“ и ОД на МВР Благоевград. Средствата в размер на 28 125 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд