Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие по искането на и.ф.административен ръководител на РС – Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдебна зала

20 февруари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекция по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд – Карнобат за 2020 г. с 1 730 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на един брой климатик за съдебна зала №3, като съответно намали §52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 730 лв. и увеличи§52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд – Карнобат.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд