Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането от управителя на „Бета плюс“ ЕООД за разсрочено плащане

20 февруари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет остави без уважение искане с рег. № 1158/20.01.2020 г. от управителя на „Бета плюс“ ЕООД за разсрочено плащане на равни месечни вноски на задължения в размер на 10 422, 43, от които 5 264, 52 лв. – за наем за периода от месец април 2019 г. до 13.08.2019 г., произтичащи от договор за наем № 51/08.05.2018 г., сключен между ВСС, чрез директора на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, както и 5 157, 91 лв. – за консумативни разходи от месец септември 2018 г. до 13.08.2019 г.

Дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да изпрати преписката, чрез главния секретар на ВСС, на дирекция „Правна“ за предприемане на действия за съдебно събиране на посочените суми, ведно с начислените лихви, неустойки и разноски, по законоустановения ред.

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще изпрати решението на главния секретар на АГП и директора на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, за сведение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд