Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет измени решението си по протокол № 24/04.10.2018 г.

20 февруари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет измени решението си по протокол № 24/04.10.2018 г., т. 50.3., като в състава на Жилищната комисия към ПВСС, на мястото на Анжела Цветанова определи Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността на съдебната власт“ и изпрати решението на и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет, за сведение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд