Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

2021 Година

СЪОБЩЕНИЕ

ПОРАДИ СЛУЖЕБНА АНГАЖИРАНОСТ НА ЧАСТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО КЪМ ВСС, ОБЯВЕНАТА ЗА 26.07.2021 г. ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО КЪМ ВСС, СЕ ПРОМЕНЯ ЗА 30.07.2021 г., С НАЧАЛНИЯ ЧАС – 10 ч.

ДНЕВНИЯ РЕД И МАТЕРИАЛИ ПО ТЕМИТЕ ОСТАВАТ СЪЩИТЕ.

 

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА
СЪВЕТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО КЪМ ВСС:
ВЕРОНИКА ИМОВА
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА

 

СЪОБЩЕНИЕ

ПОРАДИ СЛУЖЕБНА АНГАЖИРАНОСТ В РАЗЛИЧНИ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ И РАБОТНИ ГРУПИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВСС, ОБЯВЕНАТА ЗА 25.01.2021 г. ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО КЪМ ВСС, СЕ ПРОМЕНЯ ЗА 29.01.2021 г., КАТО НАЧАЛНИЯ ЧАС, ДНЕВНИЯ РЕД И МАТЕРИАЛИ ПО ТЕМИТЕ ОСТАВАТ СЪЩИТЕ.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА
СЪВЕТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО КЪМ ВСС:
ВЕРОНИКА ИМОВА
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА


       

2021 г.
Дневен ред 25.01.2021 30.03.2021 26.04.2021 26.07.2021    
Протокол № 01 № 02 № 03 № 04    
Решение № 01 № 02        

 

 

2020 Година

 

СЪОБЩЕНИЕ


       ПОРАДИ ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА, НАЛОЖЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕВЕНЦИЯТА ЗА НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19, СЕ ОТЛАГА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЯВЕНОТО ЗА 27 АПРИЛ 2020 г. ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО КЪМ ВСС. 
      ДАТАТА НА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛИ ВЕДНАГА СЛЕД ОТМЯНАТА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА
СЪВЕТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО КЪМ ВСС:
ВЕРОНИКА ИМОВА
ЕВГЕНИ ИВАНОВ

 

2020 г.
Дневен ред 03.02.20 09.03.20 20.07.20 28.09.20 12.10.20 23.11.20
Протокол № 01 № 02 № 03 отложено № 04 № 05 № 06
Решение № 01 № 02 № 03   № 04  

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд