Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи за 17 март 2020 г. провеждането на избор за назначаване на административен ръководител на Военен съд - Пловдив

25 февруари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 11 гласа „за“ взе решение за отлагане на избора на „административен ръководител – председател“ на Военен съд – Сливен за 17.03.2020 г. и указа на административния ръководител на Военен съд – Пловдив да проведе процедура за изслушване на кандидата за председател на Военен съд – Сливен от Общо събрание, с участието на съдиите от военните съдилища в гр. Пловдив и в гр. Сливен.

Процедурата за избор на административен ръководител на Военен съд – Сливен е открита с решение на съдийската колегия по протокол № 25/30.07.2019 г., като единствен кандидат е Георги Панев Георгиев – и. ф. административен  ръководител на съда. В хода на процедурата не е изпълнено регламентираното в чл. 194а, ал. 7 от ЗСВ изискване за изслушване на кандидата за административен ръководител от общото събрание на съответния съд, тъй като във Военен съд – Сливен правораздават двама съдии, единият от които е кандидат за втори мандат.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд