Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съобщение

Във връзка с решенията взети на Министерски съвет на 09.03.2020 г. и предприемането на превантивни мерки срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19 Ви информираме, че достъпът до основната зала, в която се провеждат заседанията на Пленума на Висшия съдебен съвет, на Съдийската и на Прокурорската колегии ще бъде ограничен.

 Достъпът до сградата на Висшия съдебен съвет, в частност залата за журналисти, ще се осъществява през служебния вход откъм на ул. „Княз Борис I“.

 Висшият съдебен съвет изказва благодарност за проявеното разбиране!

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд