Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС изрази институционална подкрепа към председателя на Софийски градски съд Алексей Трифонов, по повод сигнала му във връзка с действия на журналистката Валя Ахчиева и придружаващия я оператор

10 март 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие решение във връзка с получения на 04.03.2020 г. сигнал от Алексей Трифонов – административен ръководител-председател на Софийски градски съд, във връзка с пореден опит за посегателство върху личния живот на съдия:

 "Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изразява институционална подкрепа към Алексей Трифонов - административен ръководител - председател на Софийски градски съд, по повод действия на журналистката Валя Ахчиева и придружаващия я оператор, пред дома,  на магистрата, на 04.03.2020 г., с които са нарушени личните му права. Въпреки установената практика на Европейския съд по правата на човека публичните лица да се ползват с по-ниска степен ни защита на личния живот, считаме, че в конкретния случай агресивният подход е посегателство към личните права на съдията и не може да бъде обоснован с разкриване на информация от важен обществен интерес.

Апелираме медиите и журналистите да проявяват дължимото уважение към честта, достойнството и правото на личен живот на магистратите."

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд